Mang chè thương hiệu ‘Chè Thái Nguyên’ sang Mỹ

Vừa qua, rất nhiều ý kiến đưa ra các giải pháp nhằm quảng bá Mang chè thương hiệu ‘Chè Thái Nguyên’ sang Mỹ.

  1. Ý tưởng Mang chè thương hiệu ‘Chè Thái Nguyên’ sang Mỹ

Thực tế thời gian qua, 80% sản lượng trà xanh do nhân dân Thái Nguyên làm ra được tiêu thụ trong nước, chỉ khoảng 20% dành cho xuất khẩu. Trong đó, chung tình cảnh với sản phẩm chè Việt, chúng ta chủ yếu là xuất khẩu thô với trị bằng nửa giá so với sản phẩm trà cùng loại của các nước khác. Câu hỏi đặt ra làm sao để quảng bá thương hiệu và Mang chè thương hiệu ‘Chè Thái Nguyên’ sang Mỹ.

Mang chè thương hiệu 'Chè Thái Nguyên' sang Mỹ

Mang chè thương hiệu ‘Chè Thái Nguyên’ sang Mỹ

Để Mang chè thương hiệu ‘Chè Thái Nguyên‘ sang Mỹ cũng như các thị trường tiềm năng khác. Thiết nghĩ, tỉnh Thái Nguyên phải có các hành động cụ thể trong việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Tích cực xúc tiến thương mại sản phẩm mang nhãn hiệu thập thể Chè Thái Nguyên sang thị trường này.

Từ đó, có thêm sung lực và điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu Mang chè thương hiệu ‘Chè Thái Nguyên’ sang Mỹ. Trong đó, làm sao phải thu hút công nghệ hiện đại, đầu tư các startup, khởi nghiệp để đưa công nghệ, tạo ra các sản phẩm trà chất lượng cao. Hay các sản phẩm trà thuốc tốt cho sức khỏe nhằm nâng cao giá trị gia tăng khi xuất khẩu trà ra các thị trường tiềm năng.

  1. Phải làm gấp, làm nhanh việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể Chè Thái Nguyên tại thị trường Mỹ, Nhật, EU.

Hoạt động này sẽ ngăn ngừa nguy cơ bị chiếm đoạt nhãn hiệu tại thị trường quốc tế như đã từng xảy ra với nhãn hiệu Nước mắm phú Quốc. Thêm đẳng cấp và động lực để gia tăng cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên trong các quầy siêu thị cùng với hàng loạt các sản phẩm trà khác. Trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay cũng là cơ hội tốt để chè Thái Nguyên ra thế giới, có thể qua kênh khách du lịch Mang chè thương hiệu ‘Chè Thái Nguyên’ sang Mỹ.

Nhãn hiệu che thai nguyen được ăn cắp ở trong nước không? Có, nhiều chè vùng khác lấy nhãn hiệu chè Thái Nguyên. Còn ở nước ngoài, ở Mỹ, nguy cơ nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên bị ăn cắp rất dễ, bởi chúng ta chậm chạp trong hội nhập và nhiều khả năng sẽ lạc nhịp, mãi mãi.

0/5 (0 Reviews)

Related posts

Call Now Button