Thẻ: các vùng chè đặc sản Thái Nguyên

  • Vùng chè đặc sản Tân Cương 2018

    Lễ hội Hương sắc trà Xuân – Vùng chè đặc sản Tân Cương 2018 vừa diễn ra tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương, UBND TP Thái Nguyên. Thêm lần nữa, sản phẩm trà lại được tôn vinh. Lễ hội Vùng chè đặc sản Tân Cương 2018 Tham dự Lễ hội “Hương sắc trà
  • Các vùng trồng chè thái nguyên

    Các vùng trồng chè thái nguyên của tỉnh Thái Nguyên gồm vùng chè đại từ, vùng chè Tân Cương và vùng chè đồng hỷ. Hiện tại, các vùng chè Thái Nguyên đang thực hiện trồng chè theo các mô hình mẫu, cụ thể sẽ được thực hiện tại xóm Cà Phê 1, xã Minh Lập,