Thẻ: Chất lượng Chè Thái Nguyên

  • Trụ cột Chè Thái Nguyên

    Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, không chỉ trong nông nghiệp, Trụ cột Chè Thái Nguyên còn phải được thể hiện ở dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Trong đó, nâng cao giá trị sản phẩm chè gắn với du lịch, chăm sóc sức khỏe. Vị trí độc tôn của cây chè Tại buổi làm
  • Giữ vững chất lượng chè Thái Nguyên

    Các thương hiệu chè muốn có uy tín trong lòng khách hàng thì phải Giữ vững chất lượng chè Thái Nguyên. Đồng thời giá bán chè Thái Nguyên phải minh bạch. Cùng nhau Giữ vững chất lượng chè Thái Nguyên Hàng trăm năm qua, chất lượng  sản phẩm chè Thái Nguyên đã được khẳng định,
  • Chất lượng Chè Thái Nguyên

    Để nâng cao Chất lượng Chè Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp từ giống chè, KHCN, sản xuất chè hữu cơ nên chất lượng sản phầm trà ngon, đậm vị thơm hương. Chất lượng Chè Thái Nguyên căn cứ vào đâu Một trong những trọng tâm để Chất