Thẻ: chè Thái Nguyên

  • Trụ cột Chè Thái Nguyên

    Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, không chỉ trong nông nghiệp, Trụ cột Chè Thái Nguyên còn phải được thể hiện ở dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Trong đó, nâng cao giá trị sản phẩm chè gắn với du lịch, chăm sóc sức khỏe. Vị trí độc tôn của cây chè Tại buổi làm
  • Chất lượng Chè Thái Nguyên

    Để nâng cao Chất lượng Chè Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp từ giống chè, KHCN, sản xuất chè hữu cơ nên chất lượng sản phầm trà ngon, đậm vị thơm hương. Chất lượng Chè Thái Nguyên căn cứ vào đâu Một trong những trọng tâm để Chất