Thẻ: chè trại cài

  • Vùng chè Trại Cài Thái Nguyên tổ chức hội trà

    Đầu xuân mới, Vùng chè Trại Cài Thái Nguyên tổ chức hội trà lần thứ nhất với nhiều hoạt động đặc sắc tôn vinh nghề trà, vị trà Thái Nguyên địa phương. Ngày hội Ngày hội văn hóa vùng chè Trại Cài Ngày hội tại Vùng chè Trại Cài Thái Nguyên đã thu hút hàng
  • Vùng chè Thái Nguyên ngon nhất

    Các Vùng chè Thái Nguyên ngon nhất nhờ thổ nhưỡng, khí hậu, chất đất, nguồn nước phù hợp để phát triển cây chè xanh với hương thơm, vị đượm, ngọt chát rất đặc trưng. Vùng chè Thái Nguyên ngon nhất là vùng chè Tân Cương Khi nhắc đến Các Vùng chè Thái Nguyên ngon nhất,
  • Chè Trại Cài Thái Nguyên

    Chè Trại cài Thái Nguyên thuộc huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên là một trong những địa phương có loại chè ngon với hương thơm độc đáo. Trà Trại Cài dần có mặt trên kệ trà nhiều quán trà. Phó Chủ tịch UBND xã Minh Lập đưa chúng tôi đi thăm những đồi che xanhThai Nguyen xanh mướt,