Thẻ: Nghệ thuật trà

  • Đấu trà Thái Nguyên

    Đấu trà Thái Nguyên là một phong tục được phát triển dựa trên tiệc trà Thái Nguyên, là một cuộc thi trà Thái Nguyên, bình luận và tỉ thí về chất lượng trà Thái Nguyên. Đấu trà Thái Nguyên là gì? Trong quá trình phát triển của văn hóa trà, đấu trà Thái Nguyên với
  • Hòa Kính Thanh Tịnh

    Nghệ thuật Trà Đạo Nhật Bản được đúc kết trong bốn chữ đẹp là: Hòa Kính Thanh Tịnh, qua đó cho chúng ta hiểu hơn về cuộc sống qua chén trà Tân Cương Thái Nguyên. Những giá trị chứa đựng trong 4 chữ Hòa Kính Thanh Tịnh Đặc biệt, với người Nhật, uống trà phải
  • Nghệ thuật tạo tranh từ lá chè khô

    Thật độc đáo Nghệ thuật tạo tranh từ lá chè khô của nghệ sỹ mê tranh và mê chè Thái Nguyên. 1. Lá chè khô khơi nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ vẽ tranh: Mới đây, nghệ sĩ người Nga Andrew Gorkovenko đã sáng tạo ra một bộ tranh làm từ lá chè khô, mỗi loại