Thẻ: Thiền trà Làng Mai

  • Chè Thái Nguyên nơi cửa chùa

    Cùng nghĩ về Chè Thái Nguyên nơi cửa chùa. Tôi thích uống chè Thái Nguyên theo phong cách Việt Nam, uống chè Thái Nguyên như tôi thường uống với các sư trong chùa. Chén trà nơi cửa thiền Khách đến, bình thủy của chùa như lúc nào cũng có nước nóng, như lúc nào cũng
  • Thiền trà Làng Mai

    Thiền trà Làng Mai là một nghi lễ rất thi vị, độc đáo chứa đựng nhân sinh quan sâu sắc, lợi nghệ thuật trà gắn với tâm linh. 1. Nguồn gốc của thiền trà Làng Mai Khi mới thành lập Làng Mai, lúc đó sức khỏe của Sư Ông còn rất dồi dào. Thời ấy,