Thẻ: thơ văn về trà

  • Bài thơ hay nhất về Trà Thái Nguyên

    Bài thơ hay nhất về Trà Thái Nguyên đây rồi: “Quất mãi nước sôi/ Trà đau nát bã/ Không đổi giọng Tân Cương” của Phùng Cung. Bài thơ về trà Thái Nguyên ám ảnh Người thơ phải đeo tới 3 tiêu chí “tài cao”, “phận thấp”, “chí khí uất” mới sinh sản ra tuyệt bút