Thẻ: văn hóa trà thái nguyên

  • Đạo trà Thái Nguyên

    Trong không gian trà Thái, nhẩn nha uống trà, ca, tâm hồn phiêu diêu như bơi trong dòng Then, câu lượn và đạo trà Thái Nguyên. Lòng nhẹ nâng theo tiếng đàn tính dìu ta về miền hoài niệm với bể dâu. Phong cách Trà Thái Nguyên Đất chè Thái Nguyên với vùng đất trải
  • Trà Thái Nguyên quyện cùng quan họ Bắc Ninh

    Ở góc độ văn hóa, Trà Thái Nguyên quyện cùng quan họ Bắc Ninh cùng tạo nên giá trị văn hóa của Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Tìm hiểu Trà Thái Nguyên quyện cùng quan họ Bắc Ninh Từ xưa, hình ảnh chén trà xanh Thái Nguyên có mặt trong mọi sinh
  • Văn hóa trà Thái Nguyên hiện ra sao

    Văn hóa trà Thái Nguyên hiện ra sao sẽ được giải đáp phần nào thông qua đoạn trích trong cuốn sách “Bản sắc văn hóa Thái Nguyên thể hiện qua ẩm thực Trà Thái” của Trương Quang Phương. Nghệ thuật trà chỉ còn vang bóng một thời! Nhiều người hỏi: “Văn hóa trà Thái Nguyên