Chè Thái Nguyên đặc biệt 1kg
Chè Thái Nguyên đặc biệt
Túi giấy Minh Cường green tea

Chè Thái Nguyên Đặc biệt 1kg

Chè Thái Nguyên đặc biệt cánh hình móc câu, khá đậm đà, nước xanh vàng. Sản phẩm giá bình dân, thích hợp cho mọi người.

200,000  180,000 

Quantity