Thẻ: Chè Minh Cường tuyển dụng

  • Tuyển nhân viên kinh doanh chè Thái Nguyên

    Nhằm mở rộng thị trường, Công ty chè Minh Cường tuyển nhân viên kinh doanh chè Thái Nguyên. Bạn trẻ nào mê kinh doanh, mê trà thì ứng tuyển nhé. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh chè Thái Nguyên – Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm trà Thái Nguyên cho