Thẻ: sản xuất chè Thái Nguyên

  • Bộ trưởng Nông nghiệp nói về chè Thái Nguyên

    Tại buổi thăm và làm việc tại Thái Nguyên, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp nói về chè Thái Nguyên với những giải pháp để sản xuất sản phẩm trà an toàn. Bộ trưởng Nông nghiệp nói về chè Thái Nguyên phát triển bền vững Trước khi Bộ trưởng Nông nghiệp nói về
  • Công nghệ nâng cao giá trị chè đen

    Cùng với sản xuất chè xanh, công nghệ nâng cao giá trị chè đen, mang lại hiệu quả kinh tế trong quá trình xuất khẩu. Tìm hiểu Công nghệ nâng cao giá trị chè đen Vừa qua, Đề tài “Nghiên cứu công nghệ và hệ thống thiết bị bảo quản chè bằng tổ hợp silo
  • Chè hữu cơ Thái Nguyên

    Những năm qua, sản xuất chè hữu cơ thái nguyên cũng như chè sạch, chè an toàn Thái Nguyên đã được triển khai rộng rãi, mang lại sản phẩm trà sạch. Thúc đẩy sản xuất chè hữu cơ thái nguyên Trong vài năm trở lại đây, đã có nhiều dự án thí điểm tài trợ
Call Now Button