Thẻ: văn hóa trà

  • Văn hóa trà đá

    Văn hóa trà đá với những quán trà đá ở Hà Nội có từ bao giờ nhỉ, nó gắn với người Hà Nội ra sao, cây chè Thái Nguyên thế nào. Văn hóa Trà đá có từ bao giờ Khi đi chơi, mẹ con bé dặn: “Ông đừng cho cháu uống trà đá nhé. Uống
  • Người Việt uống trà hay thưởng trà

    Người Việt uống trà hay thưởng trà có lẽ bạn đang tự hỏi. Là nhà sản xuất chè thái nguyên tôi xin đưa ra vài suy nghĩ. Khi băn khoăn rằng Người Việt uống trà hay thưởng trà, tôi thường nghĩ rằng người Việt chơi hay làm? – Nước ta có nghệ thuật trà như
  • Bảo tồn văn hóa chè thái nguyên

    Việc khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, giới thiệu bảo tồn văn hóa chè thái nguyên với đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế. Cần kíp Bảo tồn văn hóa chè thái nguyên Cùng với đó, mục tiêu của Đề án còn nhằm thúc đẩy việc phục dựng, tạo
Call Now Button