Thẻ: Các vùng trồng chè thái nguyên

  • Vinh danh người trồng chè Thái Nguyên

    Huyện Phú Lương sắp tổ chức Lễ hội Vinh danh các làng nghề chè lần thứ nhất năm 2017, qua đó Vinh danh người trồng chè Thái Nguyên bao đời. Sôi nổi chuẩn bị cho lễ hội chè Thái Nguyên Những ngày này, nếu ai đến các xã vùng trồng chè Thái Nguyên lớn của
  • Vùng chè Thái Nguyên ngon nhất

    Các Vùng chè Thái Nguyên ngon nhất nhờ thổ nhưỡng, khí hậu, chất đất, nguồn nước phù hợp để phát triển cây chè xanh với hương thơm, vị đượm, ngọt chát rất đặc trưng. Vùng chè Thái Nguyên ngon nhất là vùng chè Tân Cương Khi nhắc đến Các Vùng chè Thái Nguyên ngon nhất,
  • Các vùng trồng chè thái nguyên

    Các vùng trồng chè thái nguyên của tỉnh Thái Nguyên gồm vùng chè đại từ, vùng chè Tân Cương và vùng chè đồng hỷ. Hiện tại, các vùng chè Thái Nguyên đang thực hiện trồng chè theo các mô hình mẫu, cụ thể sẽ được thực hiện tại xóm Cà Phê 1, xã Minh Lập,
Call Now Button