Thẻ: cây chè cổ thụ

  • Rước cây chè cổ ngày xuân

    Rước cây chè cổ ngày xuân là một trong những nghi lễ đặc trưng trong các lễ hội trà vùng đặc sản trà Tân Cương Thái Nguyên mỗi độ tết đến xuân về. Rước cây chè cổ ngày xuân tươi vui phơi phới Năm nay, trong làn mua xuân lất phất, cây chè cổ được
  • Phát hiện cây chè nghìn năm tuổi

    Vừa qua, dân chúng trầm trồ và thích thú khi Phát hiện cây chè nghìn năm tuổi, đó là cây Chè Bát Tiên cổ thụ có đường kính trên 1m và chiều cao bằng cả tòa nhà 4 tầng. Bỗng dưng Phát hiện cây chè nghìn năm tuổi Phát hiện cây chè nghìn năm tuổi là chè Tước,
Call Now Button