Thẻ: Du lịch tại xứ chè thái nguyên

  • Du lịch tại xứ chè thái nguyên

      Du lịch tại xứ chè thái nguyên đưa các bạn đến thăm vùng chè thái nguyên. Nơi đây là nơi sản sinh ra loại chè tốt nhất, đặc sản thái nguyên phân phối đi cả nước. Chuyến du lịch bắt đầu từ Hà Nội  những bạn ở tỉnh khác có thể tham khảo thông tin thêm
Call Now Button