Thẻ: thưởng trà

  • Cách uống chè thái nguyên

    Cách uống chè thái nguyên không những bằng miệng, bằng mủi, bằng mắt, bằng tai, bằng lưỡi mà còn uống bằng cả tâm hồn nữa. Cách uống chè thái nguyên hàng ngày Từ xưa, Cách uống chè thái nguyên đã được các cụ đúc rút như sau. Chè Thái Nguyên ngon sau khi pha chè
  • Cầu kỳ Trà ướp sen Hà Nội

    Từ lâu lắm rồi, tinh hoa ẩm thức Hà thành gắn với sự Cầu kỳ Trà ướp sen Hà Nội với hàng ngàn bông sen mới được mấy ấm trà ngon. Trà ướp sen Hà Nội như thế nào Nghệ nhân trộn chè thái nguyên ướp cùng 1.000 -1.200 bông sen. Sự độc đáo này
Call Now Button