Cây chè Thái Nguyên mang hy vọng

Tại nhiều địa phương, gặp mưa, Cây chè Thái Nguyên mang hy vọng có thu nhập cho người nghèo để bán trà Thái Nguyên có tiền mua sắm, đón tết.

  1. Cây chè Thái Nguyên mang hy vọng thoát nghèo

Những ngày này, thời tiết mưa nhiều, ngâu tháng 7 đã giúp Cây chè Thái Nguyên mang hy vọng được mùa. Nhờ đó, với nhiều hộ nghèo, năng suất thu chè búp khô tăng từ 30-80% so với trước đó. Từ đây, có them tiền trang trải tiền học cho con cái bước vào đầu năm học mới.

Sắm thêm tấm áo mới, chiếc cặp xinh, động viên các em chăm chỉ học tập, rảnh rang phụ giúp mẹ hái chè, lớn lên đem chi thức để vùng đất chè thành vùng đất vàng làm giàu cho quê hương.

Cây chè Thái Nguyên 2017

Tại các địa phương của Thái Nguyên từ Phú Bình, Định Hóa đến Phổ Yên, nhiều gia đình đã mạnh dạn phá bỏ cây trồng khác kém hiệu quả như lúa, sắn, hoa màu để trồng chè giống mới. Cây chè đang mở ra hướng làm ăn mới hiệu quả và bền vững cho người dân địa phương.

Với nguồn chè giống được Nhà nước hỗ trợ 100%, người dân nhiều địa phương bắt đầu phá bỏ các cây trồng kém hiệu quả để thay thế bằng cây chè. Chè được trồng ở trên đồi, dưới bãi trồng mầu. Cây chè Thái Nguyên đang lớn cho thu hoạch với các giống chè cành mới LDP1, Khúc Vân Tiên, mang lại miếng cơm, manh áo cho dân nghèo.

  1. Cây chè Thái Nguyên mang hy vọng làm tỷ phú

Với gia đình Bà Trà Thơm ở xóm Phú Lợi, xã Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên, từ diện tích sắn dù, nay diện tích chè của gia đình là hơn 1 mẫu, mỗi lứa, cho thu hoạch hơn 1 tạ chè búp khô, mỗi năm cho thu hoạch từ 7 đến 8 lứa chè, chưa kể 3 sào thái nguyên. Hiện nay, Cây chè Thái Nguyên mang hy vọng cho nhiều hộ nghèo.

Tuy nhiên, tại một số địa phương cây chè Thái Nguyên mang hy vọng đổi đời song chất lượng chè không được bảo đảm do điện yếu. Chẳng hạn, theo trưởng thôn Phú Cường, Đồng Hỷ, do điện yếu nên chất lượng chè bị giảm, giá bán thấp hơn 100.000/kg so với sản phẩm lúc điện khỏe.

Người dân trong xóm rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành trong việc để điện khỏe, đường bê tông để bà con trồng chè có được lợi ích cao hơn. Hiện tại, xóm có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới 75%. Do đó, cây chè mới chỉ là cây mang lại hi vọng thoát nghèo, còn để thực sự thoát nghèo và làm giàu, Chính quyền cần đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm che thai nguyen, khi đó hy vọng mới trở thành hiện thực.

0/5 (0 Reviews)

Related posts

Call Now Button