Đăng ký nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên” ra quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên” ra quốc tế là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ thương hiệu chè Thái Nguyên khi xuất khẩu trong hội nhập.

  1. Hơi muộn khi Đăng ký nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên” ra quốc tế

Nhằm bảo vệ nhãn hiệu chè Thái Nguyên tại các thị trường quốc tế, đặc là các thị trường xuất khẩu trọng điểm, tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu cơ quan chức năng thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “chè thái nguyên”.

Đăng ký nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên” ra quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu “Chè Thái Nguyên” ra quốc tế

Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 742 cho phép Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tại các nước, vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, EU, Trung Đông…

Kinh phí thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chè sẽ được trích từ nguồn sự nghiệp khoa học hằng năm của tỉnh Thái Nguyên. Rõ ràng, việc đăng ký này là hơi muộn, song muộn còn hơn không. Dù sao, những doanh nghiệp kinh doanh Chè Thái Nguyên cảm ơn chính quyền đã đồng hành. Từ đây, hi vọng thương hiệu chè được bảo vệ.

  1. Loạn nhãn hiệu chè thái nguyên trong và ngoài nước

Để khắc phục tình trạng một số đơn vị doanh nghiệp đã sử dụng thương hiệu che thai nguyen để xuất khẩu các sản phẩm không phải là chè sản xuất, chế biến trong tỉnh Thái Nguyên đi các nước trên thế giới. Đây là bài toán lan giải.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Chè Thái Nguyên” tại các nước, vùng lãnh thổ. Khi thành công sẽ giúp tỉnh ta bảo vệ được thương hiệu chè ở vùng “Đệ nhất danh trà”. Qua đó vệ được uy tín sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường quốc tế. Đây cũng là kinh nghiệm để bảo vệ nhãn hiệu chè thái nguyên ở ngay thị trường trong nước, Hà Nội, Tp Hồ Chí Minhh.

Những năm qua, chè đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thái Nguyên. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 20 nghìn ha chè, sản lượng đạt trên 19 nghìn tấn chè búp tươi/năm. Chè Thái Nguyên đã nổi danh trong nước gần 1 thế kỷ nay. Hằng chục năm qua, chè Thái Nguyên cũng đã được xuất khẩu đi nhiều nước, lãnh thổ trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật.

0/5 (0 Reviews)

Related posts

Call Now Button