Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên

Tìm hiểu Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên nhé, nhằm thúc đẩy sinh trưởng dinh dưỡng, hạn chế sinh trưởng sinh thực, kích thích quá trình bật búp chè.

  1. Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên: Đốn tạo hình

Nương chè có 70 % số cây cao 65 – 70 cm, đường kính gốc 1,0 cm trở lên.  Lần 1: Khi cây chè 2 tuổi, đốn thân chính cách mặt đất 12 – 15 cm, đốn cành cách mặt đất 30 – 35 cm. Lần 2: Khi chè 3 tuổi, đốn cách mặt đất 30 – 35 cm, đốn cành tán cách mặt đất 40 – 45 cm.

Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên

Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên

  1. Đốn phớt

Hai năm đầu, mỗi năm đốn trên vết đốn cũ 5 cm, sau đó mỗi năm đốn cao thêm 3 cm, khi vết đốn dưới cùng cao 70 cm so với mặt đất thì hàng năm chỉ đốn cao thêm 1 cm so với vết đốn cũ.

Tuyệt đối không cắt tỉa cành la để đảm bảo độ che phủ, khép tán nương chè. Đối với nương chè sinh trưởng yếu, tán lá thưa mỏng, có thể áp dụng chu kỳ đốn cách năm: 1 năm đốn phớt như trên, 1 năm đốn sửa bằng tán chỉ cắt phần cành xanh.

  1. Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên: Đốn lửng

Khi đã đốn phớt nhiều năm, vết đốn cao quá 90 cm so với mặt đất, chè nhiều cành tăm hương, u bướu, búp nhỏ năng suất giảm thì đốn lửng cách mặt đất 60 – 65 cm, hoặc chè thái nguyên năng suất khá nhưng cây cao quá cũng đốn lửng cách mặt đất 70 – 75 cm để thuận tiện cho việc thu hoạch.

  1. Đốn đau

Những đồi chè đã đốn lửng nhiều năm, cành nhiều u bướu, cây sinh trưởng kém, năng suất giảm rõ rệt thì đốn đau cách mặt đất 40 – 45 cm.

  1. Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên: Đốn trẻ lại

Những nương có dư lượng thuốc hóa học bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép đáp ứng yêu cầu sản xuất chè Thái Nguyên an toàn., cằn cỗi đã được đốn đau nhiều lần năng suất giảm nghiêm trọng thì đốn trẻ lại cách mặt đất 10 – 15 cm.

  1. Thời vụ đốn:

Từ giữa tháng 12 đến hết tháng 1. Nơi thường bị sương muối đốn muộn hơn, đốn sau đợt sương muối nặng.

Đốn đau trước, đốn phớt sau. Đốn tạo hình chè con trước, đốn chè trưởng thành sau. Đối với vùng đảm bảo độ ẩm, hoặc có điều kiện chủ động tưới nước có thể đốn một phần diện tích vào tháng 4 – 5 sau đợt chè Xuân, để rải vụ thu hoạch chè.

  1. Cách đốn và dụng cụ đốn.

Để các nương chè sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao ổn định, bà con nông dân cần lưu ý một số biện pháp trong kỹ thuật đốn chè sau: Cây chè sau trồng 2 năm có chiều cao 65 – 70 cm, đường kính gốc 1,0 cm trở lên ta bắt đầu đốn lần 1:

Đốn chè lần 1 (chè tuổi 2). Đốn thân chính cách mặt đất 12 – 15 cm, cành bên 30 – 35cm.

Đốn chè lần 2 (chè tuổi 3): Đốn thân chính cách mặt đất 30 – 35 cm, cành bên 40 – 45 cm tạo tán bằng.

Đốn chè lần 3 (chè tuổi 4): Đốn thân chính cách mặt đất 45 cm, tạo tán bằng hoặc mâm xôi tuỳ theo đốn máy hoặc đốn tay.

Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên là biện pháp cắt bỏ một phần sinh khối (thân, cành lá) nhằm thúc đẩy sinh trưởng dinh dưỡng, hạn chế sinh trưởng sinh thực, kích thích quá trình bật búp. Đốn chè có mục đích cắt bỏ những cành chè già cỗi, tăm hương sâu bệnh, để thay bằng những cành non sung sức hơn. Nhằm tạo cho cây chè có bộ khung tán to khoẻ, có nhiều vị trí bật búp, tạo tán cao hợp lý, tăng năng suất thu hái búp.

Sau vài lần áp dụng Kỹ thuật đốn chè Thái Nguyên đốn lửng cây chè có triệu chứng suy yếu, nhiều cành tăm hương, xuất hiện nhiều u bướu, búp thưa, búp mọc ra chóng mù xoè cần áp dụng kỹ thuật đốn đau cách mặt đất 40 – 45 cm để lợi dụng những mầm ngủ thấp hơn tạo ra bộ khung tán chè mới.

Những nương chè già cỗi mật độ còn trên 70 % đã được đốn đau nhiều lần năng suất giảm thì áp dụng biện pháp đốn trẻ lại, đốn cách mặt đất 10 – 12 cm. Trước khi đốn 1 năm phải bón phân chuồng, lân theo quy trình. Trong quá trình đốn kết hợp trồng dặm, đào rạch bón phân đánh gốc chè và trồng cây cốt khí cải tạo đất như chè KTCB.

Như vậy hi vọng bạn đã nắm được kỹ thuật đốn cây chè thái nguyên ngon để sang nam có thể trồng lại cây chè này

0/5 (0 Reviews)

Related posts

Call Now Button