Bác Hồ với đất chè Thái Nguyên

Bác Hồ với đất chè Thái Nguyên. Với tầm nhìn chiến lược của Bác, ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Bác đã cùng Trung ương Đảng trở lại chiến khu Việt Bắc lựa chọn làm địa điểm An toàn khu.

  1. Bác Hồ với đất chè Thái Nguyên

Ngày 20.5.1947, Bác Hồ và một số cán bộ đã đến ở và làm việc tại Đồi Khau Tý, xóm Điềm Mặc (nay là xã Điềm Mặc). Ít lâu sau, các cơ sở cách mạng đã được sớm nhân rộng. Thái Nguyên đã trở thành “Thủ đô kháng chiến – Thủ đô gió ngàn”. Bác Hồ với đất chè Thái Nguyên nhiều kỷ niệm.

Chính tại Đất chè Thái Nguyên, nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc. Đặc biệt là ngày 6.12.1953, tại lán Tỉn Keo, xã Phú Đình, Bộ Chính trị đã quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, một trận đánh “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến.

Đất chè Thái Nguyên

Cũng chính tại Đất chè Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng để lãnh đạo đất nước; viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” giúp cán bộ, đảng viên làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự.

Với nhiều địa điểm di tích Bác Hồ với đất chè Thái Nguyên, từng kỷ niệm, từng dấu ấn. Năm 2012, ATK Định Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ công nhận là Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt. Sự kiện đó lại thêm một lần nữa khẳng định về vị trí, vai trò đặc biệt của ATK Định Hóa trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc ta.

  1. Đất chè Thái Nguyên đang thực hiện lời dạy của Bác

Sau ngày kháng chiến thành công, tỉnh ta đã vinh dự được đón Bác 7 lần về thăm, điều này càng thể hiện tình cảm sâu đậm giữa Bác Hồ với đất chè Thái Nguyên. Thái Nguyên cũng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba.

Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, nay đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh khá trong khu vực. Thu ngân sách Thái Nguyên năm 2016 đạt trên 9.600 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt gần 20 tỷ USD (đứng thứ 3 toàn quốc). Thái Nguyên đang học theo lời dạy của Bác, trong đó có phát triển thế mạnh là cây che thai nguyen xanh tươi.

Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nguyện mãi mãi thực hiện lời dặn của Người khi về thăm tỉnh ngày 31-12-1963: “phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta”.

Có thể thấy rằng, sự gắn bó của Bác Hồ với đất chè Thái Nguyên trong những năm tháng gian khổ là tài sản quý giá để Thái Nguyên làm hành trang phát triển.

0/5 (0 Reviews)

Related posts

Call Now Button