Thiền Trà Thái Nguyên

Tập thiền, uống trà Thái Nguyên nhằm mục đích làm an định và sáng tỏ tâm tính. Thiền Trà Thái Nguyên có gì đặc biệt.

  1. Sơ lược Thiền Trà Thái Nguyên

Đun ấm trà Thái Nguyên để ngưng lắng vọng tình, nâng chén trà để chiêm nghiệm ý thiền; tuy lời không bày tỏ nhưng thiền vị đều đủ cả.

Sự tu hành của Phật giáo là thanh tịnh, vô vi nên tương đồng với phẩm tính của trà Thái Nguyên. Thiền Trà Thái Nguyên quyện hòa với nhau là sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần và vật thể.

Một buổi thiền trà

Một buổi thiền trà

Mối quan hệ của trà và thiền ngày càng khăng khít, sự bền chặt đó được khởi đầu từ xa xưa và truyền mãi đến tận bây giờ.

Trà ý chính là thiền ý, bỏ thiền ý thì trà cũng mất hết ý nghĩa; không biết vị của thiền thì cũng sẽ không cảm hết được vị của trà Thái Nguyên ngon như thế nào.

Sau khi tu hành ngộ được chân tính, trà và thiền đều đạt đến chỗ tương thông.

Trà Thái Nguyên là khai vị của thiền, thiền trở thành mục đích của việc thưởng trà. Tuy hai hình thức nhưng cùng một thể tánh, như sự quyện hòa giữa nước và sữa.

  1. Trà Thái Nguyên trong văn hóa thiền

Trà kết duyên với thiền. Thiền gửi gắm nơi trà Thái Nguyên một sứ mệnh đặc biệt. Uống trà là một sinh hoạt giản dị nhưng thể hiện cả một nền văn minh sâu sắc, có thể chỉ ra cho con người thấy những vân đề cơ bản: sống và chết, có và không, tư duy và tồn tại…

Chính vì lẽ đó, tra thai nguyen đã trở thành một thức uống gắn bó nhất với nhà thiền. Trong tách trà Thái Nguyên tự có ý thiền, từ những lá trà, búp trà xanh tươi ta có thể tìm thấy được sự tĩnh tâm và niềm hy vọng, và đó cũng là ý thiền.

Ngồi thiền là phương pháp tu tập hằng ngày để duy trì tâm tĩnh lặng; uống Trà Thái Nguyên cũng là việc thường nhật, cũng hướng đến sự duy trì tâm tĩnh lặng. Nổi tiếng nhất chính là thiền trà làng Mai của sư Ông Thích Nhất Hạnh.

Trong cuộc sống thường nhật luôn duy trì một trạng thái tâm tĩnh lặng, để thông qua sự tĩnh lặng của tâm hồn mà có thể đạt được cái thanh tịnh bản lai của tự tính; đây chính là mục đích của thiền, được biểu hiện qua tư tưởng Thiền Trà Thái Nguyên, he.

5/5 (1 Review)

Related posts

Call Now Button