Trồng mới và trồng lại chè Thái Nguyên

Năm 2018 này, Thái Nguyên có kế hoạch Trồng mới và trồng lại chè Thái Nguyên với diện tích 776ha. Tính đến tháng 9, nông dân trồng chè Thái Nguyên đã trồng mới và trồng lại được 779ha, vượt chỉ tiêu.

  1. Trồng mới và trồng lại chè Thái Nguyên giống mới

Trong tổng số diện tích Trồng mới và trồng lại chè Thái Nguyên 2018, diện tích trồng mới đạt 371ha. Diện tích trồng lại đạt 408ha. Thái Nguyên đã có nhiều chính sách đầu tư thâm canh, cải tạo, trồng bổ sung, thay thế diện tích chè Thái Nguyên già cỗi, vườn chè mất khoảng, năng suất chất lượng kém.

Trồng lại chè Thái Nguyên cải thiện sản lượng

Trồng lại chè Thái Nguyên cải thiện sản lượng

Các giống chè Thái Nguyên được đưa vào trồng là các giống chè cho năng suất, chất lượng cao như: LDP1, Kim Tuyên, Thúy Ngọc… Cùng với đó, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc GAP, sản xuất chè hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất cũng được tăng cường áp dụng.

Hiện nay, diện tích chè Thái Nguyên mới trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức được 64 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất chè an toàn, chất lượng.

  1. Trồng mới và trồng lại chè Thái Nguyên để nâng cao giá trị

Xác định chè Thái Nguyên là cây trồng mũi nhọn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tỉnh cũng khuyến khích, hỗ trợ người dân liên kết sản xuất, tạo thành vùng sản xuất chè Thái Nguyên hàng hóa. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm về bao bì, nhãn mác đáp ứng tiêu chuẩn để đưa vào thị trường”.

Thực tế, Trồng mới và trồng lại chè Thái Nguyên để nâng cao giá trị là giải pháp đúng. Ngoài ra, việc xây dựng và phát triển thương hiệu là điều cần thiết. Thái Nguyên cũng khuyến khích các cơ sở, các địa phương thay đổi tư duy sản xuất, chăm sóc đối với cây chè Thái Nguyên.

Bao gồm thực hiện các gói hỗ trợ kỹ thuật về sản xuất, thâm canh, cải tạo các vườn chè Thái Nguyên. Đồng thời qua các mô hình kinh tế tập thể thực hiện liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chè Thái Nguyên vươn khắp các địa phương.

Trồng mới và trồng lại chè Thái Nguyên là giải pháp nâng cao sản lượng và chất lượng từng lạng chè.

0/5 (0 Reviews)

Related posts

Call Now Button